Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Geotechnical Engineer in Drammen, Norway

At Golder, we thrive on challenges.

Golder er ikke bare et sted å jobbe, det er et løfte om et levende, dynamisk miljø der folk samarbeider, innoverer, bygger varige relasjoner, utmerker seg og vokser profesjonelt i en sterk eierkultur.

Golder søker etter en Geotekniker (M.Sc./sivilingeniør) til vår seksjon for Geofag i heltidsstilling i Oslo-området.

Vi jobber tett sammen med våre geo-avdelinger i Sverige, hvor Golder har kontorer i Stockholm, Gøteborg og Luleå. Dette gir oss et geomiljø med totalt ca. 50 ansatte geoteknikere, ingeniørgeologer og hydrogeologer.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

• Planlegging og oppfølging av geotekniske grunnundersøkelser og laboratorieundersøkelser

• Stabilitetsvurderinger og fundamenteringsberegninger

• Feltarbeid og oppfølging i bygge-/anleggsfasen

• Annen geoteknisk rådgivning og prosjektering

• Uavhengig kontroll (PRO og UTF) og 3. partskontroll

• Prosjektledelse og kontakt mot kunder

• Fagansvarlig geoteknikk (RIG) i prosjekteringsoppdrag

• Faglig oppfølging av yngre geoteknikere

• Utarbeide/vurdere anbudsgrunnlag og kontrakter for bergsikringsarbeider

Kvalifikasjoner:

• Sivilingeniør/MSc. med spesialisering innen geoteknikk

• Relevant erfaring av geoteknisk rådgivning og prosjektering/kontroll

• Erfaring fra geotekniske beregninger

• Erfaring i å tolke resultater fra grunnundersøkelser

• Gode norskkunnskaper – muntlig og skriftlig

• Førerkort (minimum klasse B – personbil)

Egenskaper:

• Evne til å arbeide både selvstendig og i team (både nasjonalt og internasjonalt)

• Evne til å knytte kunderelasjoner, og å kunne markedsføre Golder Associates AS

• Praktisk og løsningsorientert

• Ønske om faglig og personlig utvikling i et rådgivermiljø

Golder Associates AS tilbyr:

• Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø med lokal forankring

• Et godt faglig og sosialt miljø der medarbeiderne trives

• Kompetanse- og personalutvikling og vektlegging av våre ansattes helse og sikkerhet

• Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og ansettelsesbetingelser, herunder 5 uker ferie og fri jul- og påskeuke

• Fleksibel arbeidstid

• Gode utviklingsmuligheter

Om Golder:

Golder Associates AS er et datterselskap i Golder Associates Corporation som er en internasjonal gruppe av konsulentfirmaer innen geo- og miljøvitenskapene, med mer enn 7500 ansatte fordelt på ulike kontorer i 37 land. Firmaets kompetanse domineres av sivilingeniører, kjemikere, geologer og biologer. Golder Associates har gjennomført oppdrag i mer enn 140 land i alle verdensdeler. I Norge arbeider vi hovedsakelig nasjonalt, men utfører også arbeid internasjonalt på oppdrag fra våre søsterkontorer.

Golder is an Equal Opportunity Employer

#LI-KH1

Title: Geotechnical Engineer

Location: NOR-Drammen

Requisition ID: 21000320

DirectEmployers