Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates JUNIOR INGENIØRGEOLOG in Drammen, Norway

Vil du være med på å videreutvikle vår geo-seksjon ved kontoret i Drammen?

Totalt er vi i dag 28 ansatte i Golder i Norge, og vårt hovedkontor ligger i Drammen nær Brakerøya togstasjon og annen offentlig kommunikasjon (buss). I tillegg disponerer vi kontorplasser i et kontorfelleskap på Skøyen i Oslo. Vi har en etablert posisjon og stor aktivitet innenfor kartlegging og opprydding av forurenset grunn, grunnvann og sedimenter, miljøkartlegging av bygg, miljøsertifisering av virksomheter, Environmental Due Diligence (EDD), samt geofag. Vi er ledende i Norge på miljøklassifisering av bygg og områdeutvikling etter BREEAM. Vi er sertifisert iht. ISO 9001 og 14001 og som Miljøfyrtårn.

Høsten 2013 opprettet Golder en egen seksjon for geofag og instrumentering (Geo/IM) i Norge. På grunn av økende oppdragsmengde har vi behov for å ansette en junior ingeniørgeolog med 3-5 års relevant erfaring. Vi er i dag 7 personer på GEO/IM i Norge, som jobber tett sammen med våre geo-avdelinger i Sverige, hvor Golder har kontorer i Stockholm, Gøteborg og Luleå. Dette gir oss et geomiljø med totalt nesten 50 ansatte ingeniørgeologer og geoteknikere.

Arbeidsoppgaver vil bl.a. omfatte:

 • Ingeniørgeologiske (og ev. geotekniske) oppgaver (RIG) i prosjekteringsoppdrag

 • Utarbeide/vurdere anbudsgrunnlag og kontrakter for bergsikringsarbeider

 • Bistå ved uavhengig kontroll (PRO og UTF) og 3. partskontroll

Kvalifikasjoner :

 • Sivilingeniør/MSc. med spesialisering innen ingeniørgeologi eller bergteknikk.

 • 3-5 års relevant erfaring (ingeniørgeologisk og bergteknisk rådgivning og prosjektering/kontroll)

 • Kunnskap om sprengtekniske beregninger

 • Kunnskap om sikringstekniske beregninger

 • Kunnskap/erfaring med geoteknikk

 • Gode norskkunnskaper – muntlig og skriftlig

 • Førerkort (minimum klasse B – personbil)

Egenskaper vi ser etter:

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team

 • Evne til å knytte kunderelasjoner, og å kunne markedsføre Golder Associates AS

 • Praktisk og løsningsorientert

 • Ønske om faglig og personlig utvikling i et rådgivermiljø

Golder Associates AS tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø med lokal forankring

 • Et godt faglig og sosialt miljø der medarbeiderne trives

 • Kompetanse- og personalutvikling og vektlegging av våre ansattes helse og sikkerhet

 • Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og ansettelsesbetingelser, herunder 5 uker ferie og fri jul- og påskeuke

 • Fleksibel arbeidstid

 • Gode utviklingsmuligheter

 • Tilbud om kjøp av aksjer i Golder Associates Corporations holdingselskap Enterra Holding

For ev. ytterligere informasjon kontakt:

seksjonsleder Rolf E. Andersen. Epost: rolf.andersen@golder.no

Søknad/CV utformes på norsk.

Om Golder:

Golder Associates AS er et datterselskap i Golder Associates Corporation som er en internasjonal gruppe av konsulentfirmaer innen geo- og miljøvitenskapene, med mer enn 6500 ansatte fordelt på ulike kontorer i 37 land. Firmaets kompetanse domineres av sivilingeniører, kjemikere, geologer og biologer. Golder Associates har gjennomført oppdrag i mer enn 140 land i alle verdensdeler. I Norge arbeider vi hovedsakelig nasjonalt, men utfører også arbeid internasjonalt på oppdrag fra våre søsterkontorer. Golder Associates Corporation er 100 % eid av de ansatte i Golder gjennom et eget holdingselskap.

Title: JUNIOR INGENIØRGEOLOG

Location: NOR-Drammen

Requisition ID: 19000861

DirectEmployers