Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Senior Geotekniker in Drammen, Norway

Senior geotekniker til Golder Associates AS

Golder er et internasjonalt konsulentfirma innen geo- og miljøfagene. Vi har i Norge en etablert posisjon og stor aktivitet innenfor geoteknikk og ingeniørgeologi.

Golder opplever høy etterspørsel etter geotekniske tjenester. Vi har mange spennende prosjekter innen infrastruktur og eiendomsbransjen. Eksempler er Bybanen i Bergen, Hanekleiva Industriområde i Sande, Nordisk Lys for Bane NOR i Oslo, Instrumentering av fylling på Follobanen. Gjennom våre eksisterende rammeavtaler bl.a. med Oslo kommune VAV, Statsbygg og Bane NOR kommer det nye oppdrag, og vi har behov for å styrke vårt team.

Vi tilbyr: 

• Spennende og varierte oppgaver i samarbeid med kollegaer både fra Norge og internasjonalt

• Stor tilgang til kunnskap og erfaring gjennom kolleagaer, prosjekter og tekniske nettverk

• Personlig og teknisk utvikling gjennom vårt mentorprogram

• En arbeidsplass med sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet

• Et godt arbeidsmiljø i et av verdens største ansatteide konsulentselskaper innen geo- og miljøfagene

Kvalifikasjoner:

• Sivilingeniør/MSc. med spesialisering innen geoteknikk

• Minimum 10 års relevant erfaring (geoteknisk rådgivning og prosjektering/kontroll)

• Erfaring med geotekniske beregninger og prosjektering

• Erfaring med geotekniske grunnundersøkelser (planlegging, gjennomføring og rapportering)

• Gode norskkunnskaper – muntlig og skriftlig (minimum B2)

• Førerkort (minimum klasse B – personbil)

Egenskaper:

• Evne til å arbeide både selvstendig og i team (både nasjonalt og internasjonalt)

• Evne til å knytte kunderelasjoner, og å kunne markedsføre Golder Associates AS

• Praktisk og løsningsorientert

• Ønske om faglig og personlig utvikling i et rådgivermiljø

Golder Associates AS tilbyr:

• Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø med lokal forankring

• Et godt faglig og sosialt miljø der medarbeiderne trives

• Kompetanse- og personalutvikling og vektlegging av våre ansattes helse og sikkerhet

• Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og ansettelsesbetingelser, herunder 5 uker ferie og fri jul- og påskeuke

• Fleksibel arbeidstid

• Gode utviklingsmuligheter

Golder Associates AS er et datterselskap i Golder Associates Corporation som er en internasjonal gruppe av konsulentfirmaer innen geo- og miljøvitenskapene, med mer enn 6500 ansatte fordelt på ulike kontorer i 37 land. Firmaets kompetanse domineres av sivilingeniører, kjemikere, geologer og biologer. Golder Associates har gjennomført oppdrag i mer enn 140 land i alle verdensdeler. Golder Associates Corporation er 100 % eid av de ansatte i Golder gjennom et eget holdingselskap.

For mer information: Kristoffer Lindö, tel: 46 (0) 708 68 70 23

Seniority Level

Mid-Senior level

Industry

Civil Engineering

Environmental Services

Employment Type

Full-time

Job Functions

Engineering

Consulting

Project Management

Title: Senior Geotekniker

Location: NOR-Drammen

Requisition ID: 18001610

DirectEmployers