Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Hydrogeolog in Göteborg, Sweden

At Golder, we thrive on challenges.

Golder är inte bara en arbetsplats, det är också ett löfte om en levande, dynamisk miljö där människor samarbetar, tänker nytt, bygger starka relationer och utvecklas professionellt i en stark medarbetarägd kultur.

Golder söker Hydrogeolog till vårt vatten- och bergteam i Göteborg .

Som hydrogeolog kommer du ingå i ett starkt team med gedigen teknisk kompetens, och med stor vilja att dela med sig av denna. Personlig utveckling och laganda är viktig för oss! Vi arbetar utifrån en tvärfunktionell organisation och våra uppdrag bemannas utifrån tekniskt kunnande såväl som personligt engagemang. I Sverige är vi idag ett 20-tal hydrogeologer som arbetar tvärs teknikområdena miljö och geoteknik.

Projekten har en stor spridning såväl geografiskt som i omfattning och bransch. Eftersom delar av arbetet bedrivs ute i skog och mark samt på entreprenader är det önskvärt att du trivs med arbete i fält. Fokus för den aktuella rollen är att planera, genomföra och utvärdera hydrogeologiska fältundersökningar. Är du dessutom intresserad av modellering i till exempel ModFlow eller GoldSim är det ett stort plus.

Den hydrogeologiska delen av våra projekt rör ofta:

• Föroreningstransport, i anslutning till förorenade områden eller projektering av grundvattenpåverkande saneringar

• Gruvindustrin, med alla delar från miljötillstånd och teknisk utformning för planerade gruvor, konkreta problem i verksamma gruvor och spridningsrisker från nedlagda verksamheter

• Infrastruktur, inom alla projektens olika skeden från förundersökningar till projektering och stöd till entreprenörer

Vi söker dig som har:

• Teknisk högskoleutbildning, exempelvis Civilingenjör Samhällsbyggnad alternativt hydrolog/hydrogeolog, med inriktning mot hydrogeologi

• Tidigare erfarenhet av hydrogeologiskt arbete såväl teoretiskt som praktiskt i fält är det meriterande

• Kan uttrycka dig väl på svenska och engelska såväl i tal som i skrift

• Har god samarbetsförmåga, är flexibel och initiativrik

Placeringsort: Göteborg

Vi erbjuder:

• Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

• En stor samlad kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas i våra globala tekniska nätverk och genom samarbete i projekt

• Personlig och teknisk utveckling

• En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

Golder Associates är en global konsultorganisation med över 60 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Vi har en integritet och omsorg i vår rådgivning och verkar för kostnadseffektiva lösningar och en hållbar samhällsutveckling. Vi har en unik laganda och en vilja att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar, vår service och våra relationer. Totalt är vi över 7500 medarbetare varav drygt 200 arbetar på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå. Vi arbetar med projekt inom exempelvis infrastruktur, tillverkande industri och gruvindustri och vi har gjort oss kända för vår expertis och våra innovativa och hållbara lösningar.

Golder is an Equal Opportunity Employer

#LI-KH1

Title: Hydrogeolog

Location: SWE-Göteborg

Requisition ID: 20002269

DirectEmployers