Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Senior Hydrogeologist in Göteborg, Sweden

Golder, numera en del av WSP, är en global konsultorganisation med över 60 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Genom sammangåendet med WSP i april 2021, är Golder en del av WSP:s globala sektor inom miljö- och geovetenskap bestående av 14 000 personer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom miljö, geoteknik, bergmekanik och grund- och ytvatten inom infrastruktur, gruv, olja & gas, tillverkande industri och energi.

Är du geolog, hydrolog eller VA-ingenjör med intresse för miljö och samhällsutveckling?

Golder rekryterar Senior Hydrogeolog

Golder verkar internationellt inom miljö och geo med fokus på projekt inom infrastruktur, gruv- och tillverkande industri. Hos Golder får du som hydrogeolog och ingenjör en stimulerande vardag där din expertkunskap involveras i såväl små som stora projekt, och där du dessutom får arbeta över flera olika teknikområden.

 Som hydrogeolog kommer du ha en viktig roll inom de stora pågående projekten i såväl Göteborg som Stockholm. I Sverige är man idag ett 20-tal hydrogeologer som arbetar tvärs teknikområdena miljö och geoteknik. Projekten har en stor spridning såväl geografiskt som i omfattning och bransch.

Den hydrogeologiska delen av miljöprojekt rör ofta:

 • Föroreningstransport, i anslutning till förorenade områden eller projektering av grundvattenpåverkande saneringar

 • Gruvindustrin, med alla delar från miljötillstånd och teknisk utformning för planerade gruvor, konkreta problem i verksamma gruvor och spridningsrisker från nedlagda verksamheter

 • Infrastruktur, inom alla projektens olika skeden från förundersökningar till projektering och stöd till entreprenörer

Som hydrogeolog kommer du ingå i ett starkt team med gedigen teknisk kompetens, och som har en stor vilja att dela med sig av denna. Personlig utveckling och laganda är viktigt! Vi arbetar utifrån en tvärfunktionell organisation och våra uppdrag bemannas både utifrån tekniskt kunnande som personligt engagemang. Vi har även ett stort och aktivt globalt tekniskt nätverk inom Golder för kunskapsutbyte inom spetsfrågor över nationsgränserna.

Erfarenhet och utbildning

Du har en civilingenjörsutbildning eller universitetsutbildning med inriktning hydrologi eller hydrogeologi men även gärna med fördjupade kunskaper i något angränsande kunskapsområde. Som person är du analytisk, innovativ och kan inge ett stort förtroende i olika miljöer och situationer såväl internt som med kunder. Du har en god samarbetsförmåga och motiveras av att arbeta tillsammans med kollegor. Arbetet förutsätter en aktiv dialog med befintliga och potentiella kunder som en del av naturlig den seniora konsultrollen på Golder, både som uppdragsansvarig och tekniskt sakkunnig.  

Då arbetet sker såväl lokalt som i internationell miljö måste du kunna formulera dig väl på svenska och engelska. Vi värdesätter ett eget nätverk samt erfarenhet från geohydrologiskt fältarbete. Meriterande är även modellering t.ex. ModFlow eller FEFLOW.

 • Teknisk högskoleutbildning, exempelvis Civilingenjör Väg och Vatten, eller universitetsutbildning, exempelvis hydrolog/hydrogeolog, med inriktning mot hydrogeologi

 • Du har 5–10 års erfarenhet av hydrogeologiskt arbete såväl teoretiskt som praktiskt i fält och vi ser gärna att du även har kunskaper inom ett angränsande område som exempelvis geologi, geoteknik eller förorenad mark

 • Du bör kunna planera, genomföra och utvärdera hydrogeologiska fältundersökningar

 • Du har erfarenhet av utredningar och projekteringsarbeten från tidiga skeden till bygghandlingar och byggskede

 • Du har erfarenhet som uppdragsledare liksom erfarenhet av konsultrollen i allmänhet och du har ett eget kontaktnät i branschen

 • Du har erfarenhet av konceptuell modellering, gärna från gruvindustrin, har ett konceptuellt tänkande och kan omvandla resultaten till en ingenjörsmässig beskrivning (vattenbalansmodellering, Grundvattenmodellering (grundvattenströmning och ämnestransport), Hydraulisk modellering (kanaler och utskov, vattendrag, översvämningar, oceanografi)

Personliga egenskaper:

 • Du tycker om självständigt arbete och tar ansvar, är van att lösa problem både på egen hand liksom att lösa uppgifter i grupp

 • Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och initiativrik

 • Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska såväl i tal som i skrift

Placeringsort: Stockholm, Göteborg eller Luleå

Vi erbjuder :

 • Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

 • En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag

 • Personlig och teknisk utveckling

 • En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

 • Trevliga och kompetenta kollegor i ett av världens största personalägda konsultbolag inom Geo och Miljö

Låter detta som något för dig?

Då är du välkommen att ansöka med CV och personligt brev så snart som möjligt. Rekryteringsarbetet sker löpande. Frågor om tjänsten besvaras av Stefan Strömberg, Senior Talent Lead, på tel. 0738016335 alt. Stefan_stromberg@golder.se

#LI-SS1

Title: Senior Hydrogeologist

Location: SWE-Stockholm

Other Locations: SE-SE-Göteborg

Requisition ID: 21002563

DirectEmployers