Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Teknikintresserad Projektledare Mätteknik in Göteborg, Sweden

At Golder, we thrive on challenges.

Geometrik är en av de ledande aktörerna inom mätteknik under markytan och en del av Golders verksamhet. Vi utför framför allt geotekniska mätningar och förser konsulter, entreprenörer och andra sakkunniga på större byggprojekt med relevant mätdata så att de kan väga in både ekonomi och säkerhet i sina beslut.

På Geometrik arbetar personer med mycket stor erfarenhet av utveckling av instrument. Många av de mätinstrument som vi använder har designats, utvecklats och tillverkats av oss på Geometrik. Vi utvecklar dessutom pedagogiska, intuitiva och webbaserade redovisningssystem så att besluts¬fattare och andra intressenter på alla nivåer lätt kan tillgodogöra sig informationen och dra korrekta slutsatser.

Nu söker vi en Teknikintresserad Projektledare inom Mätteknik under mark till Geometriks verksamhet i Stockholm . Geometrik är i dagsläget ett engagerat team på 14 personer som brinner för mätteknik och dess möjligheter. Vi befinner oss i en expansiv fas med flertalet spännande projekt inom främst infrastruktur men även inom industri- och gruv- som har behov av våra mättjänster.

Vår ambition är att du ska växa in i rollen som projektledare hos oss och att du över tid kommer att ha ett övergripande ansvar för flera av våra större uppdrag med dagliga kundkontakter. Viss jourberedskap kan förekomma i tjänsten liksom resor inom Sverige periodvis.

Erfarenhet och utbildning:

• Du har varit ansvarig för eller delaktig i infrastruktur- eller mark och anläggningsprojekt

• Du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet gärna från anläggningsbranschen, antingen från konsultsidan eller från entreprenadsidan

• Teknisk högskole- eller YH-utbildning med relevant inriktning, t ex bygg, väg, berg eller vatten

• Erfarenhet inom inmätning/utsättning är meriterande liksom kunskap/erfarenhet inom el- och mätteknik

• Goda kunskaper i Svenska, skriftligt och muntligt

• B-körkort

Personliga egenskaper:

• Social och en bra lagspelare

• Flexibel att ingå i olika grupperingar och uppdrag

• Engagerad och strukturerad

• Hög integritet

Vi erbjuder:

• Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

• En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag

• Personlig och teknisk utveckling

• En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

Golder, en del av WSP , är en global konsultorganisation med över 60 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Genom sammangåendet med WSP 2021, är Golder en del av WSPs globala sektor inom miljö- och geovetenskap bestående av 14 000 personer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom miljö, geoteknik, bergmekanik och grund- och ytvatten. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och levererar tjänster från inventering, tillståndsprövning, konsekvensbeskrivningar och planering i tidiga skeden till undersökning, projektering och stöd under genomförandefasen över hela världen. Våra medarbetare har en vilja att gå ett steg längre och verkar för kostnadseffektiva tekniska lösningar och en hållbar samhällsutveckling inom infrastruktur, gruv, olja & gas, tillverkande industri och energi.

Golder is an Equal Opportunity Employer

#LI-KH1

Title: Teknikintresserad Projektledare Mätteknik

Location: SWE-Stockholm

Other Locations: SE-SE-Göteborg

Requisition ID: 21001662

DirectEmployers