Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Environmental Project Manager Helsinki in HELSINKI, Finland

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

At Golder, we thrive on challenges.

Vahvistamme Helsingin organisaatiotamme uudella projektipäälliköllä. Etsimme palvelukseemme kokenutta projektipäällikköä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden tutkimus- ja kunnostushankkeisiin.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

• soveltuvaa koulutusta (esim. DI/FM/Ins. amk)

• Yli 5 vuoden vuoden kokemusta pilaantuneen maaperän ja pohjaveden tutkimus- ja kunnostushankkeista käytännössä osoitettua projektinjohtokokemusta

• kokemusta projektien tarjous- ja sopimustoiminnasta

• hyvää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa

Arvostamme lisäksi:

• hyviä vuorovaikutustaitoja

• kokemusta asiakasrajapinnassa toimimisessa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa

• kokemusta kansainvälisistä projekteista

• Kokemusta rakennuttamistoiminnasta

• ruotsin kielen taitoa

Tarjoamme:

• monipuolisen, itsenäisen ja vastuullisen työtehtävän

• viihtyisän ja nuorekkaan työyhteisön

• kilpailukykyiset edut

• mahdollisuuden toimia yhteistyössä Golder Associates –konsernin kansainvälisten huippuasiantuntijoiden kanssa

Golderilla työskentelemisen etuja ovat:

• Golder on työntekijöidensä omistama- “Own the business, own the result”

• Golderin omistaa sen omat työntekijät. Tee työtä jonka tulokset eivät valu pörssikursseihin vaan omaan taskuusi

• Kilpailukykyinen palkka ja muut etuudet

• Mahdollisuus syventää omaa osaamistasi dynaamisessa työympäristössä innostavien kollegoiden kanssa

• Mielenkiintoiset ja monialaiset projektit

• Mahdollisuus työskennellä osana Golderin kansainvälistä verkostoa, josta löytyy alan edelläkävijät ja huippuosaaminen maailmanlaajuisesti Aktiiviset ja toimivat kansainväliset verkostot osaamisen jakaamisen Golderin eri maiden välillä

• Globaali urakehitysohjelma

• Työskentely poikkeuksellisen vahvan työturvallisuuskulttuurin omaavassa yrityksessä

Golder on johtava, maailmanlaajuisesti toimiva insinööri- ja konsultointiyritys, jolla on yli puolen vuosisadan menestyksekäs historia takanaan niin ympäristö- kuin geoteknisen asiantuntijuuden osalta. Golder toimii reilussa 165 toimipisteessä ja yli 40 maassa, joissa Golderin 6500 ammattilaista ohjaa into tuottaa tuloksia ja ratkaisuita. Golder tarjoaa ainutlaatuista erikoisosaamista, jolla pystytään vastaamaan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin, joita maa, ympäristö ja energia tuottavat asiakkaillemme infrastruktuurin, kaivosten, öljy- ja kaasu- sekä teollisuus- ja energia-aloilla.

Tasa-arvoiseen kohteluun sitoutunut Työnantaja

Golder on työnantaja, joka antaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Kaikki hakuehdot täyttävät hakijat otetaan tasapuolisesti työnhaussa huomioon riippumatta rodusta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, sukupuoli-identiteetistä, kansallisuudesta tai vammasta. Golder on päihteetön työpaikka.

Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Eeva Käpyaho, (09) 561 7210 (vaihde), s-postitse eeva_kapyaho@golder.fi .

Title: Environmental Project Manager Helsinki

Location: FIN-HELSINKI

Requisition ID: 19001073

DirectEmployers