Golder Associates Projekteringsingenjör in Luleå, Sweden

Gillar du att arbeta med projektering och vill göra en positiv skillnad för miljön?

Golder är ett internationellt konsultföretag inom miljö och geo med fokus på projekt inom infrastruktur, gruv- och tillverkande industri. Vi har ramavtal med SGU och har vunnit ett stort antal större efterbehandlingsuppdrag själva och i strategiska allianser och behöver nu stärka vårt team med ytterligare en projekteringsingenjör med erfarenhet från projektering av efterbehandlingsåtgärder för sanering av förorenade områden.

Som projekteringsingenjör kommer du att få delta i många viktigt miljöprojekt och få följa stora entreprenadprojekt både genom lokala och internationella samarbeten. Som projekteringsingenjör kommer du att tillsammans med övriga kollegor inom miljö och geo att ansvara för att projektera efterbehandlingslösningar för förorenade områden i hela Sverige. Du kommer också att vara delaktig i utförandeskedet och arbeta med aktiv design för att anpassa lösningar och uppskatta dess kostnader, utarbeta förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer, agera beställarstöd samt följa upp och kontrollera föreslagna lösningar. Vidare kommer du tillsammans med övriga Golder-kollegor att utgöra ett stöd i frågor rörande kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö, i entreprenad- och kontraktsfrågor liksom i all kommunikation med exempelvis myndigheter men även andra svenska aktörer.

Erfarenhet och utbildning

 • Vi tror att du har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot mark och anläggning eller miljö alternativt uppfyller ovanstående krav genom en längre yrkeskarriär

 • Körkort B

 • Erfarenhet av markprojektering, gärna med inslag av förorenad mark eller förorenat sediment för efterbehandlingsentreprenader

 • Kunskap om svenska standarder för byggbranschen såsom AB, AMA, MER etc.

 • Vi ser gärna att du har kunskaper om arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder vid entreprenadarbeten, arbete i och på vatten samt avseende föroreningar och utbildning inom Bas-P och Bas-U är meriterande

 • Erfarenhet av dokumentation samt data- och logistikhantering i stora entreprenader alternativt hantering av stora datamängder i annan verksamhet

 • Erfarenhet av byggledning, övervakning och kontroller av entreprenader

 • Erfarenhet av kommunikation med myndigheter, tredje man m.fl. gällande entreprenadarbeten

 • Erfarenhet av samordning av entreprenadarbeten och införskaffande av erforderliga tillstånd

 • Kunskaper om kemiska ämnen och dess påverkan på människa och miljö är meriterande

 • God datorvana vad gäller Microsoft Office

Placeringsort

Stockholm, Göteborg eller Luleå

Vi erbjuder

 • Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

 • En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag

 • Personlig och teknisk utveckling

 • En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

 • Trevliga och kompetenta kollegor i ett av världens största personalägda konsultbolag inom Geo och Miljö

Golder är en global medarbetarägd organisation med över 50 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Vi har en integritet och omsorg i vår rådgivning och verkar för kostnadseffektiva lösningar och en hållbar samhällsutveckling. Vi har en unik laganda och en vilja att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar, vår service och våra relationer. Totalt är vi över 6500 medarbetare varav 160 arbetar på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå. Vi arbetar med projekt inom exempelvis infrastruktur, tillverkande industri och gruvindustri och vi har gjort oss kända för vår expertis och våra innovativa och hållbara lösningar.

Låter detta som något för dig?

Då är du välkommen att ansöka med CV och personligt brev så snart som möjligt. Rekryteringsarbetet sker löpande.

Frågor om tjänsten besvaras av Markus Kappling, Affärsområdeschef, på telefon 08-506 306 46 eller Louise Elmfeldt, HR-koordinator, på telefon 031-700 18 42.

Title: Projekteringsingenjör

Location: SWE-Göteborg

Other Locations: SE-SE-Stockholm, SE-SE-Luleå

Requisition ID: 18002207