Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Geotekniker/Geokonstruktör in Stockholm, Sweden

At Golder, we thrive on challenges.

Golder, numera en del av WSP, är en global konsultorganisation med över 60 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Genom sammangåendet med WSP i april 2021, är Golder en del av WSP:s globala sektor inom miljö- och geovetenskap bestående av 14 000 personer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom miljö, geoteknik, bergmekanik och grund- och ytvatten inom infrastruktur, gruv, olja & gas, tillverkande industri och energi.

Nu söker vi en Geotekniker/Geokonstruktör som förstärkning till våra pågående och framtida uppdrag inom t ex linjär infrastruktur, hamnbyggnad, urban exploatering, skredriskkartering och grundförstärkning. Vi arbetar med ett brett spektrum av uppdrag i allt från utredningar i tidigt skede till tekniskt stöd under utförande¬skedet. Du kommer ingå i någon av våra geoteknikgrupper och kan utgå antingen från vårt kontor i Stockholm eller Göteborg.

Erfarenhet och utbildning:

• Teknisk högskoleutbildning, exempelvis Civilingenjör Väg och Vatten, med inriktning mot geoteknik

• Du har 3-5 års erfarenhet av att arbeta som geotekniker eller geokonstruktör med en bred geoteknisk kunskapsbas

• Erfarenhet av påldimensionering, jordförstärkning och/eller temporära geokonstruktioner är meriterande

• Om du har erfarenhet av att arbeta som entreprenör eller med entreprenader är det en fördel

• Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska såväl i tal som skrift

• Innehar B-körkort

Personliga egenskaper:

• Social och en bra lagspelare

• Flexibel att ingå i olika grupperingar och uppdrag

• Engagerad och strukturerad

• Hög integritet

Vi erbjuder:

• Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

• En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag

• Personlig och teknisk utveckling

• En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

Golder, en del av WSP, är en global konsultorganisation med över 60 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Genom sammangåendet med WSP 2021, är Golder en del av WSPs globala sektor inom miljö- och geovetenskap bestående av 14 000 personer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom miljö, geoteknik, bergmekanik och grund- och ytvatten. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och levererar tjänster från inventering, tillståndsprövning, konsekvensbeskrivningar och planering i tidiga skeden till undersökning, projektering och stöd under genomförandefasen över hela världen. Våra medarbetare har en vilja att gå ett steg längre och verkar för kostnadseffektiva tekniska lösningar och en hållbar samhällsutveckling inom infrastruktur, gruv, olja & gas, tillverkande industri och energi.

Golder is an Equal Opportunity Employer

#LI-KH1

Title: Geotekniker/Geokonstruktör

Location: SWE-Göteborg

Other Locations: SE-SE-Stockholm

Requisition ID: 21001682

DirectEmployers