Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Projektingenjör in Stockholm, Sweden

At Golder, we thrive on challenges.

Golder är inte bara en arbetsplats, det är också ett löfte om en levande, dynamisk miljö där människor samarbetar, tänker nytt, bygger starka relationer och utvecklas professionellt.

Golder söker nu en Projektingenjör att i ett första skede ingå i våra projektteam för nyligen vunna uppdragen Roslagsbanans utbyggnad från Universitetet till City och Ny bergtunnel för dricksvattenförsörjning - Vätternvatten. Tjänsten är en heltidstjänst och innebär en placering i vår berggrupp i Stockholm .

Som Projektingenjör kommer du att komplettera våra befintliga projektteam med ett tydligt fokus på projektuppföljning vad gäller budget, tid och kvalitet. Du arbetar tätt ihop med våra seniora uppdragsledare, som äger det yttersta ansvaret för projektet. Rollen innebär många olika kontakter både internt med våra andra konsulter, och externt med beställare men även med ansvariga hos våra olika partnerföretag.

Roslagsbanan i Stockholm: Golder ska ta fram en lokaliseringsutredning (skedet innan systemhandling). Ca 4 km bergtunnel mellan Station City och Universitetet, via Odenplan. I uppdraget ingår ett flertal underkonsulter som bl a rapporterar tid och framdrift till Golders uppdragsledning där projektingenjören ingår som en central funktion.

Vätternvatten: Uppdraget avser projektering av en ny 40 km lång dricksvattentunnel i berg, uppdraget omfattar utredningsarbete och förundersökningar vilka ska utgöra underlag för kommande detaljprojektering. Även detta uppdrag pågår med hög intensitet och med flera personer från olika grupper, kontor och företag.

I rollen som Projektingenjör ingår att:

• Biträda uppdragsledare i förekommande uppdragsrelaterade uppgifter relaterade tillgenomförande, uppföljning och dokumentation

• Biträda uppdragsledare med uppföljning avseende tid, kostnad, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö samt prognostisering av slutkostnader

• Vara väl insatt i kontraktuella överenskommelser såsom uppdragets omfattning, leveranstider, budget, timpriser och organisation

• Medverka och protokollföra vid möten såväl internt som externt och i kontakter med olika teknikområden, beställaren, myndigheter, projektörer, fastighetsägare m fl.

• Bidra med erfarenhetsåterföring från projektens samtliga delar

Erfarenhet och utbildning:

• Högskoleutbildning alternativt civilingenjörsexamen

• Har minst ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (projektuppföljning vad gäller budget, tid och kvalitet)

• Har tekniskt kunnande samt intresse för att jobba med samhällsutveckling

• Har stort driv och en vilja att snabbt axla eget ansvar

• Har mycket god datorvana och kunskaper i Office-paketet (Excel och Project)

Personliga egenskaper:

• Har god samarbetsförmåga, är flexibel och initiativrik

• Kommunikativ, nyfiken och strukturerad

• Då arbetet sker såväl lokalt som i en internationell miljö måste du kunna formulera dig väl på svenska och engelska, i både tal och skrift, samt vara beredd att resa

Placeringsort : Stockholm

Vi erbjuder:

• Utmanande och varierande uppdrag i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

• En stor samlad kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas i våra globala tekniska nätverk och genom samarbete i uppdrag

• Personlig och teknisk utveckling

• En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

Golder Associates är en global konsultorganisation med över 60 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Vi har en integritet och omsorg i vår rådgivning och verkar för kostnadseffektiva lösningar och en hållbar samhällsutveckling. Vi har en unik laganda och en vilja att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar, vår service och våra relationer. Totalt är vi över 7500 medarbetare varav drygt 200 arbetar på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå. Vi arbetar med projekt inom exempelvis infrastruktur, tillverkande industri och gruvindustri och vi har gjort oss kända för vår expertis och våra innovativa och hållbara lösningar.

Golder is an Equal Opportunity Employer

#LI-KH1

Title: Projektingenjör

Location: SWE-Stockholm

Requisition ID: 21000157

DirectEmployers