Golder Associates Senior ingenjörsgeolog med inriktning mot berg in Stockholm, Sweden

Arbeta i spännande roll som uppdragsledare, teknikansvarig och ledande projektör!

Vi behöver nu stärka vårt team i Göteborg och söker därför en erfaren ingenjörsgeolog. Som Ingenjörsgeolog kommer du t ex att arbeta med bergsyner i byggskedet, tunnelinspektioner i driftskedet, karteringsuppdrag, utredningar och projektering i olika skeden. Rollen är både spännande och varierande och ger stor möjlighet till utveckling. I ett uppdrag är du kanske teknikansvarig berg, i ett annat uppdrag har du rollen som uppdragsledare och i ett tredje är du expert/bollplank/granskare eller ledande projektör. Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor från våra olika kontor såväl inom berg som våra övriga teknikgrupperingar inom våra affärsområden Geo och Miljö. Uppdragen finns normalt både lokalt och på annan ort och de varierar i storlek och omfattning.

Vårt affärsområde Geo utgörs av ca 60 specialister inom jord, berg och vatten i Stockholm, Göteborg och Luleå. Berggruppen är en del av Geo och består av ca 15 personer med kompetenser inom bergteknik, bergmekanik, geologi, DFN modellering, injektering och byggledning/beställarstöd och arbetar i tätt samarbete med Golders övriga teknikområden såsom geoteknik, hydrogeologi, miljö och mät/instrumentering.

Vi är ett starkt team med hög teknisk kompetens och med en vilja att dela med oss av denna. Personlig utveckling och laganda är viktigt för oss! Vårt mål är att delta i projekt från utredningar i tidigt skede till tekniskt stöd i utförandeskedet. Detta gör att vi bland annat arbetar åt entreprenörer och är på plats där det händer.

Erfarenhet och utbildning

 • Examen som bergsingenjör eller civilingenjör med inriktning berg, alternativt är du geolog med erfarenhet av ingenjörsgeologi

 • Du har arbetat mer än 10 år i branschen, har ett brett kontaktnät och en bred geologisk kunskap

 • Du har erfarenhet som inspektionsledare från bergtunnelinspektioner i driftskedet med kunskap om Trafikverkets rutiner, besiktningsmetodik och styrande dokument för inspektion av väg- och järnvägstunnlar

 • Du har erfarenhet av geologisk kärn- och hällkartering, tunnelkartering samt bergsyner och kan i fält bedöma åtgärder för att säkerställa bergstabilitet. Har du även erfarenhet av betongkonstruktioner är det meriterande

 • Du bör även ha erfarenhet av projekteringsskedet med upprättande av ingenjörsgeologiska prognoser och tekniska beskrivningar

 • Byggplatserfarenhet och praktisk erfarenhet av underjordsbyggande är meriterande liksom kunskap inom CAD och ArcGIS

 • Du har en god strukturgeologisk kunskap, speciellt sprickigt berg och gärna med erfarenhet av kristallin berggrund.

 • Du har kunskap inom geomekanik och strukturgeologi med erfarenhet av statistisk analys av datamängder och 3D modellering.

Personliga egenskaper

 • Du tycker om självständigt arbete, är van att lösa problem både på egen hand liksom att lösa uppgifter i grupp

 • Du uppvisar ett ordningssinne där god planering är en självklarhet

 • Du har god samarbetsförmåga, är initiativrik och flexibel för arbete på annan ort och på udda tider

 • Du har ett högt säkerhetstänk och kan inge ett stort förtroende i olika miljöer och situationer. Du värnar om och har respekt för en säker arbetsmiljö för såväl dig själv som din omgivning

 • Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska såväl i tal som skrift

 • Du har ett intresse för att lära ut och även vara mentor

Placeringsort

Göteborg

Vi erbjuder

 • Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

 • En stor samlad kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i projekt

 • Personlig och teknisk utveckling och stort eget ansvar

 • En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

 • Trevliga och kompetenta kollegor i ett av världens största personalägda konsultbolag inom Geo och Miljö

 • En möjlighet att utveckla bergtekniska tjänster inom drift och underhåll av befintliga bergtunnlar

 • Projekterings- och inspektionsuppdrag av varierad storlek och med geografisk spridning

Golder är en global medarbetarägd organisation med över 50 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Vi har en integritet och omsorg i vår rådgivning och verkar för kostnadseffektiva lösningar och en hållbar samhällsutveckling. Vi har en unik laganda och en vilja att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar, vår service och våra relationer. Totalt är vi över 6500 medarbetare varav 160 arbetar på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå. Vi arbetar med projekt inom exempelvis infrastruktur, tillverkande industri och gruvindustri och vi har gjort oss kända för vår expertis och våra innovativa och hållbara lösningar.

Låter detta som något för dig?

Då är du välkommen att ansöka med CV och personligt brev så snart som möjligt. Rekryteringsarbetet sker löpande.

Frågor om tjänsten besvaras av Markus Kappling, Affärsområdeschef, på telefon 08-506 306 46 eller Sara Henryson, HR-chef, på telefon 08-506 306 20.

Title: Senior ingenjörsgeolog med inriktning mot berg

Location: SWE-Göteborg

Other Locations: SE-SE-Stockholm

Requisition ID: 18002208