Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Teknikansvarig Geoteknik in Stockholm, Sweden

At Golder, we thrive on challenges.

Golder, numera en del av WSP , är en global konsultorganisation med över 60 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Genom sammangåendet med WSP i april 2021, är Golder en del av WSP:s globala sektor inom miljö- och geovetenskap bestående av 14 000 personer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom miljö, geoteknik, bergmekanik och grund- och ytvatten inom infrastruktur, gruv, olja & gas, tillverkande industri och energi.

Nu söker vi en Teknikansvarig Geoteknik till våra pågående infrastrukturprojekt och komplicerade geotekniska specialistuppdrag. Vi arbetar med spännande och komplexa projekt som ofta spänner över flera teknikområden. I tjänsten ges du möjlighet att arbeta i såväl mindre som större uppdrag som inkluderar alla typer av geotekniska frågeställningar från tidig lokaliseringsutredning till beställarstöd under byggskedet. Internt verkar du som mentor och tekniskt stöd tillsammans med övriga erfarna kollegor inom geoteknik, bergteknik, hydrogeologi och miljö såväl inom det egna kontoret som nationellt. Du kommer ingå i någon av våra geoteknikgrupper och kan utgå antingen från vårt kontor i Stockholm eller Göteborg .

Erfarenhet och utbildning:

• Civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnad

• Minst 8 års erfarenhet av arbete som geotekniker

• Erfarenhet antingen från konsult- eller entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn

• God kännedom om projektering av infrastrukturuppdrag från planskede till bygghandling och utförandeskede

• Erfarenhet av att utföra sättnings- och stabilitetsberäkningar och val av förstärkningsmetoder.

• Du har erfarenhet som uppdragsledare liksom erfarenhet av konsultrollen i allmänhet och du har ett eget kontaktnät i branschen

• Goda språkkunskaper muntligt och skriftligt i svenska och engelska

• God affärsmässig förståelse och erfarenhet av att skriva och räkna anbud

• Körkort B

Personliga egenskaper:

• Social och en bra lagspelare

• Flexibel att ingå i olika grupperingar och uppdrag

• Engagerad och strukturerad

• Hög integritet

Vi erbjuder:

• Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

• En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag

• Personlig och teknisk utveckling

• En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

Golder, en del av WSP, är en global konsultorganisation med över 60 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Genom sammangåendet med WSP 2021, är Golder en del av WSPs globala sektor inom miljö- och geovetenskap bestående av 14 000 personer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom miljö, geoteknik, bergmekanik och grund- och ytvatten. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och levererar tjänster från inventering, tillståndsprövning, konsekvensbeskrivningar och planering i tidiga skeden till undersökning, projektering och stöd under genomförandefasen över hela världen. Våra medarbetare har en vilja att gå ett steg längre och verkar för kostnadseffektiva tekniska lösningar och en hållbar samhällsutveckling inom infrastruktur, gruv, olja & gas, tillverkande industri och energi.

Golder is an Equal Opportunity Employer

#LI-KH1

Title: Teknikansvarig Geoteknik

Location: SWE-Stockholm

Other Locations: SE-SE-Göteborg

Requisition ID: 21001663

DirectEmployers