Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates BREEAM Revisor /Prosjektleder in Norway

At Golder, we thrive on challenges.

Golder er ikke bare et sted å jobbe, det er et løfte om et levende, dynamisk miljø der folk samarbeider, innoverer, bygger varige relasjoner, utmerker seg og vokser profesjonelt i en sterk eierkultur.

Golder søker etter en miljørådiver med BREEAM-kompetanse til vår miljøseksjon i heltidsstilling basert i Oslo.

Vi har en etablert posisjon og stor aktivitet innenfor kartlegging og opprydding av forurenset grunn, grunnvann og sedimenter, miljøkartlegging av bygg, miljøsertifisering av virksomheter, samt Environmental Due Diligence (EDD). Vi er ledende i Norge på miljøklassifisering av bygg og områdeutvikling etter BREEAM, og har rammeavtaler innenfor både miljø og geofag med flere store offentlige oppdragsgivere som Statsbygg, Forsvarsbygg, Bane NOR, NVE og Oslo kommune. Vi er sertifisert iht. ISO 9001 og 14001 og som Miljøfyrtårn.

På grunn av en stadig økende oppdragsgmengde har vi behov for å ansette en ny medarbeider i seksjon for strategisk miljørådgivning og geo. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innenfor miljørådgivning og søker etter miljørådgiver med erfaring med BREEAM NOR.

Vi har mange spennende, pågående prosjekter, spesielt innen BREEAM-NOR, så hvis du har kjennskap til BREEAM og ønsker å jobbe med dette, er det en stor fordel. Primær søker vi etter en sertifisert BREEAM-NOR revisor.

Vi kan her nevne at vi i seksjonen bland annat har revisorer som er lisensiert iht. BREEAM International, BREEAM-NOR og BREEAM Communities. Vi utfører Environmental Due Diligence (EDD) på oppdrag for industrien og ulike eiendomsutviklere.

Vi er opptatt av tverrfaglighet, og ansatte har anledning til å arbeide med prosjekter og fagområder som normalt dekkes av seksjonen for forurensning og avfall (eksempelvis kartlegging av forurenset grunn og sedimenter, miljøkartlegging av bygg etc).

Vi er på utkikk etter en engasjert medarbeider som trives med varierte arbeidsoppgaver, har sans for detaljer, men som allikevel ser de store linjene i det vi gjør.

Eksempler på arbeidsoppgaver som vil være aktuelle i er:

• Miljøfaglig rådgiver, RIM

• Miljøsertifisering (eksempelvis BREEAM, Miljøfyrtårn)

• Miljøoppfølgingsplaner

• Environmental Due Dilligence(EDD)

• Miljøfaglig bistand og risikovurderinger

• Massevurderinger(avfall, farlig avfall)

• Markedsaktiviteter og oppfølging av kunder

I vår vurdering av søkere vil vi i tillegg til hva som er nevnt over, legge vekt på kvalifikasjoner og egenskaper som angitt under.

Kvalifikasjoner:

• Utdanning på universitets- eller høyskolenivå innen realfag

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper:

• Initiativrik, utadvendt og en positiv bidragsyter

• Evne til å knytte kunderelasjoner, og å kunne markedsføre Golder Associates AS

• Praktisk og løsningsorientert

• Evne til å arbeide både selvstendig og i team (både nasjonalt og internasjonalt)

• Ønske om faglig og personlig utvikling i et rådgivermiljø

Begynner du hos oss kan vi tilby:

• Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø med lokal forankring

• Et godt faglig og sosialt miljø der medarbeiderne trives

• Kompetanse- og personalutvikling og vektlegging av våre ansattes helse og sikkerhet

• Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og ansettelsesbetingelser, herunder 5 uker ferie og fri jul- og påskeuke

• Fleksibel arbeidstid

• Gode utviklingsmuligheter

• Tilbud om kjøp av aksjer i Golder Associates Corporations holdingselskap Enterra Holding

Golder Associates AS er et datterselskap i Golder Associates Corporation som er en internasjonal gruppe av konsulentfirmaer innen geo- og miljøvitenskapene, med mer enn 6500 ansatte fordelt på ulike kontorer i 37 land. Firmaets kompetanse domineres av sivilingeniører, kjemikere, geologer og biologer. Golder Associates har gjennomført oppdrag i mer enn 140 land i alle verdensdeler. I Norge arbeider vi hovedsakelig nasjonalt, men utfører også arbeid internasjonalt på oppdrag fra våre søsterkontorer. Golder Associates Corporation er 100 % eid av de ansatte i Golder gjennom et eget holdingselskap.

Golder is an Equal Opportunity Employer

#LI-KH-1

Title: BREEAM Revisor /Prosjektleder

Location: Norway

Requisition ID: 20001910

DirectEmployers