Golder Associates Jobs

Mobile golder Logo

Job Information

Golder Associates Senior Miljøfaglig rådgiver/Prosjektleder in Norway

At Golder, we thrive on challenges.

Golder er ikke bare et sted å jobbe, det er et løfte om et levende, dynamisk miljø der folk samarbeider, innoverer, bygger varige relasjoner, utmerker seg og vokser profesjonelt i en sterk eierkultur.

Golder søker etter en Senior Miljøfaglig rådgiver/Prosjektleder til vår seksjon for Forurensning og Avfall i heltidsstilling i Oslo.

Vil du være med å videreutvikle vår seksjon for forurensning og avfall i Golder?

Totalt er vi i dag 18 ansatte i Golder i Norge, og vi har per i dag kontorer både i Oslo og Drammen. Vi har en etablert posisjon og stor aktivitet innenfor kartlegging og opprydding av forurenset grunn og sedimenter, miljøkartlegging av bygg, miljøsertifisering av virksomheter, Environmental Due Diligence (EDD), samt geofag. Vi er ledende i Norge på miljøklassifisering av bygg og områdeutvikling etter BREEAM. Vi er sertifisert iht. ISO 9001 og 14 001 og som Miljøfyrtårn.

På grunn av en stadig økende oppdragsgmengde har vi behov for å ansette en senior medarbeider, med minimum 8 års relevant erfaring, i seksjon for forurensning og avfall. Seksjonen består i dag av 9 personer. Den vi leter etter er selvstendig og kan ta ansvar for prosjekter fra tilbudsskriving til ferdigstilling i henhold til tidsrammer og budsjett. Golder skal finne de tilpassede, miljømessig beste løsningene for kundene våre, og det er viktig for oss at vi leverer det kunden trenger.

Arbeidsoppgaver vil bl.a. omfatte:

• Prosjektledelse og kontakt mot kunder

• Kartlegging av forurenset grunn, vann og sediment

• Prosjektering og oppfølging av saneringsarbeider

• Miljøfaglig bistand (bl.a. RIM) og risikovurderinger

• Environmental Due Dilligence (EDD)

• Søknader til miljømyndigheter

• Miljøkartlegging av bygg

Kvalifikasjoner:

• Utdanning på universitets- eller høyskolenivå

• Minimum 8 års relevant erfaring

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

• Kjennskap til relevant lovverk, derunder forurensningsforskriften og avfallsforskriften

Egenskaper:

• Initiativrik, praktisk og løsningsorientert

• Fleksibel og strukturert

• Evne til å arbeide både selvstendig og i team

• Ønske om faglig og personlig utvikling i et rådgivermiljø

• Evne til å knytte kunderelasjoner, og å kunne markedsføre Golder Associates AS

Golder Associates AS tilbyr:

• Interessante og varierte arbeidsoppgaver

• Mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter

• Et godt faglig og sosialt miljø

• Gode muligheter for kompetanseheving og egenutvikling

• Tilgang til et stort internasjonalt fagmiljø

• Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og ansettelsesbetingelser, herunder 5 uker ferie og fri jul- og påskeuke

• Fleksibel arbeidstid

• Et miljø med vektlegging av ansattes helse og sikkerhet

• Tilbud om kjøp av aksjer i Golder Associates Corporations holdingselskap Enterra Holding ltd.

Om Golder:

Golder Associates AS er et datterselskap i Golder Associates Corporation som er en internasjonal gruppe av konsulentfirmaer innen geo- og miljøvitenskapene, med mer enn 7500 ansatte fordelt på ulike kontorer i 37 land. Firmaets kompetanse domineres av sivilingeniører, kjemikere, geologer og biologer. Golder Associates har gjennomført oppdrag i mer enn 140 land i alle verdensdeler. I Norge arbeider vi hovedsakelig nasjonalt, men utfører også arbeid internasjonalt på oppdrag fra våre søsterkontorer. Golder Associates Corporation er 100 % eid av de ansatte i Golder gjennom et eget holdingselskap.

Golder is an Equal Opportunity Employer

#LI-KH1

Title: Senior Miljøfaglig rådgiver/Prosjektleder

Location: Norway

Requisition ID: 20001909

DirectEmployers